top of page
j.jpg

Mihhail Stalnuhhin

eesti keele õpetaja

Vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna
Pedagoogikaülikool, DIPLOM nr. AC 000436,
1978.-1982. ja 1984.-1985. õppis TRÜ matemaatika
teaduskonnas.

1985. Kutsekeskkooli nr 8 eesti keele õpetaja.
1989.-1999. Narva Keelekeskuse metoodik, eesti keele
õpetaja.
Kirjutas õpiku „Eesti keel iseõppijaile“, I-III osa (kokku
müüdud 18 tuhat, alates 2011.st aastast ilmus
selle õpiku 7 kordustrükki, kokku 9 000 eks.); koostöös Elle
Väljaga koostas ja avaldas eesti-vene ja vene-
eesti õppesõnastikud, aastatel 2010-2012 valmistas
kirjastuse ARGO jaoks vene-eesti sõnaraamatu (ca
20 tuhat sõna, kogutiraaź 6 000).
Alates 1999. aastast oli 6 korda valitud Riigikogu liikmeks,
2002.-2011. töötas Narva Linnavolikogu
esimehena.

h.jpg

Larissa Stepanova

eesti keele õpetaja

Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis Tartu
Ülikool, nr. 1632, 2015
09.12.2022 - Haridus- ja Noorteamet, Lapse arengu
hindamise e-vahendi (LAHE) koolitus, 8
30.11.2022 - Kuldaabi Tugikeskus MTÜ, Esmaabi
täiendõppe koolitus, 8
09.12.2021 - SOFTEKON OÜ, Personalijuhtimine,
120
22.09.2021 - LOGOSERV OÜ, Eeltöö matemaatika
õppimiseks lasteaias, 3
19.08.2021 - ITC Professional Developmen, Teise
keele õppimine matematika abil, 24
01.08.2020 - ITC Professional Development, Eesti
rahva kultuuripärandi edasiandmine süvendatult
lasteaia õppekava tegevusvaldkondade kaudu
Kuressaare Pargi lasteaed töötajatega ümarlaud, 24

2017.-2022.a, Narva, Rada-SN OÜ, A2 tasemele
2017.-2022.a, Narva, Rada-SN OÜ, B1 tasemele
2022.-2023.a, Narva, Conseras OÜ, A2 tasemele
2022.-2023.a, Narva, Conseras OÜ, B1 tasemele

07.02.2020 - LOGO SERV Koolitus, Lõimitud
lugemis- ja kirjutamistegevused lasteaias, 3

n.jpg

Heli Adamovitś

eesti keele õpetaja

1994 – 1998 – Tallinna Pedagoogikaülikool; eesti

keele kui teise keele  ja kultuuriloo
õpetaja;(magistrikraad)
DIPLOMI NUMBER AC 000982
1973 – 1976 -  Tallinna Pedagoogiline Kool; lasteaia
kasvataja.
DIPLOMI NUMBER nr.Э-I 496834

2018-k.a.- Tartu Ülikooli Narva Kolledz- praktilise eesti
keele õppejõud;
2002- k.a. –  Narva LV Kultuuriosakonna koolieelne
lasteasutus “Päikene”; direktor.
2000-2002.a. –  Tartu Ülikooli Narva Kolledź; eesti keele
õpetamise metoodika õppejõud;
1999-2000.a. –  Narva Pedagoogika ja
Riigikeeleõppekeskus; juhataja.
1998-1999.a. -  Tartu Ülikooli Narva Kolledź; eesti keele
lektoraadi juhataja.
1992-1998.a. -  Narva Keelekeskus,  Narva  koolide eesti
keele õpetajate juhendaja-metoodik.
1976-1993.a. – Narva 11. Keskkool, eesti keele kui teise
keele õpetaja

bottom of page